Защита на населението от бедствия и опазване на околната среда.


Нешкова, Диана (2011) Защита на населението от бедствия и опазване на околната среда. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-524-785-9


 Разгледани са аварии в АЕЦ и химическата промишленост, тероризмът като социално-политическо бедствие. Акцентира се основно на поведението и действието на хората, както и на средствата за защита при възникване на бедствия. Направена е характеристика на стихийните природни бедствия: земетресения, наводнения, пожари, свлачища и гръмотевични бури. Разгледани са характерните особености на инфекциозните заболявания с епидемичен характер, както и мерките за борба с тях. Отделено е внимание, в отделна глава, на основите на екологията, последствия от замърсяване и опазване чистотата на трите природни феномена – атмосфера, почви и води.
  Учебник / Учебно помагало
 аварии, природни бедствия, инфекциозни заболявания, поведение и действия на населението
 Издадено
  10080
 Диана Нешкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/