Отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Търновската конституция.


Петков, Петко (2014) Отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Търновската конституция. 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. София, 2014, с. 139-148. ISBN 978-954-730-891-6


 
  Статия
 Търновска конституция, Българска православна църква
 Издадено
  10078
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/