Екзархията като българска протодържава.


Петков, Петко (2013) Екзархията като българска протодържава. Балканите – език, история, култура. Т. 3. Трета международна научна конференция – 14–15 октомври 2011 г. В. Търново [УИ „Св. св. Кирил и Методий”], 2013, с. 153–163. 1314‐4065 (print)


 
  Статия
 Българска екзархия, протодържава
 Издадено
  10077
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/