Екзархията като българска протодържава. - Балканите – език, история, култура. Т. 3. Трета международна научна конференция – 14–15 октомври 2011 г. В. Търново [УИ „Св. св. Кирил и Методий”], 2013, с. 153–163. ISSN 1314‐4065 COBISS.BG-ID - 1264073700


Петков, Петко (2013) Екзархията като българска протодържава. - Балканите – език, история, култура. Т. 3. Трета международна научна конференция – 14–15 октомври 2011 г. В. Търново [УИ „Св. св. Кирил и Методий”], 2013, с. 153–163. ISSN 1314‐4065 COBISS.BG-ID - 1264073700


 Авторът аргументира оригиналното си становище, че Екзархията е българска протодържава.
  Доклад
 Българска екзархия, протодържава
 Издадено
  10077
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/