В памет на проф. Александър Бурмов. / Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12. ISSN 1314-2283


Петков, Петко (2011) В памет на проф. Александър Бурмов. / Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12. ISSN 1314-2283 Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12. ISSN 1314-2283


 
  Статия
 Александър Бурмов
 Издадено
  10074
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/