За един „мъртвороден” член от Търновската конституция.


Петков, Петко (2010) За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. De jure : Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, № 1, с. 79–84.


 
  Статия
 Търновска конституция, Българска православна църква
 Издадено
  10072
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/