За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. - De jure : Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, год. І, № 1, с. 79–84. ISSN 1314-2593 COBISS.BG-ID - 1237392356


Петков, Петко (2010) За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. - De jure : Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, год. І, № 1, с. 79–84. ISSN 1314-2593 COBISS.BG-ID - 1237392356


 
  Статия
 Търновска конституция, Българска православна църква
 Издадено
  10072
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/