Улога Петропавловске духовне школе код Ласковца за усвајање вредности бугарске и светске културе.


Петков, Петко (2009) Улога Петропавловске духовне школе код Ласковца за усвајање вредности бугарске и светске културе. Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira.Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. Niš, 2009, 467-477.


 
  Статия
 Петропавловско духовно училище, образование, култура
 Издадено
  10071
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/