Съединението в историческата съдба на българския народ. - Дриновський збiрник. Том І. Харкiв-Софiя, 2007, с. 125-127. ISBN 978-954-322-186-8


Петков, Петко (2007) Съединението в историческата съдба на българския народ. - Дриновський збiрник. Том І. Харкiв-Софiя, 2007, с. 125-127. ISBN 978-954-322-186-8


 За положителните и отрицателните последици от така извършеното Съединение.
  Статия
 Съединение 1885


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10069
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/