Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). - Списание на БАН, год. CXVІ, 2003, № 3, с. 57-60. ISSN 0007-3989


Петков, Петко (2003) Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). - Списание на БАН, год. CXVІ, 2003, № 3, с. 57-60. ISSN 0007-3989


 
  Статия
 Климент Браницки и Търновски, Васил Друмев, БКД, БАН
 Издадено
  10068
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/