Майстор Колю Фичето и българската памет : по случай 215-годишнината от рождението на възрожденския архитект - Наука, г. ХХV, 2015, кн. 5, с. 59-64. ISSN 0861 3362 COBISS.BG-ID - 1278674660


Петков, Петко (2015) Майстор Колю Фичето и българската памет : по случай 215-годишнината от рождението на възрожденския архитект - Наука, г. ХХV, 2015, кн. 5, с. 59-64. ISSN 0861 3362 COBISS.BG-ID - 1278674660


 
  Статия
 Майстор Колю Фичето, архитект
 Издадено
  10067
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/