Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век. - Историческо бъдеще, 2015, год. 19, бр. 1-2, с. 177-187. Издателство: Асоциация Клио-96 (София) ISSN: 1311-0144 УДК 949.72.041 COBISS.BG-ID - 1279726052


Петков, Петко (2015) Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век. - Историческо бъдеще, 2015, год. 19, бр. 1-2, с. 177-187. Издателство: Асоциация Клио-96 (София) ISSN: 1311-0144 УДК 949.72.041 COBISS.BG-ID - 1279726052


 
  Статия
 националноосвободително движение, Българска завера 1835
 Издадено
  10064
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/