Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век


Петков, Петко (2015) Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век Историческо бъдеще, 2015, 1-2, с. 177-187.


 
  Статия
 националноосвободително движение, Българска завера 1835
 Издадено
  10064
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/