THE WARS AS CHRONOLOGICAL LIMITS IN THE MODERN HISTORY OF BULGARIA


Петков, Петко (2015) THE WARS AS CHRONOLOGICAL LIMITS IN THE MODERN HISTORY OF BULGARIA Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, Number 1, 2015


 
  Статия
 Хронологични граници, войни
 Издадено
  10063
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/