The Wars as Chronological Limits in the Modern History of Bulgaria. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, Number 1, 2015 33-48 . http://www.venets.org/getfile.php?id=200 ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)


Петков, Петко (2015) The Wars as Chronological Limits in the Modern History of Bulgaria. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, Number 1, 2015 33-48 . http://www.venets.org/getfile.php?id=200 ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)


 
  Статия
 Хронологични граници, войни
 Издадено
  10063
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/