За старобългарския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий.– LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), 2006, бр. 9. ISSN 1312-2282 (в съавторство с Мария Спасова). Публикувано в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/prevod.htm


Павлов, Пламен (2006) За старобългарския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий.– LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), 2006, бр. 9. ISSN 1312-2282 (в съавторство с Мария Спасова). Публикувано в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/prevod.htm Варна


 Приведени са аргументи, че преводът е извършен в България, а не в Киевска Рус, най-вероятно от Йоан Екзарх.
  Статия
 Йосиф Флавий, Йоан Екзарх, Велики Преслав, Киев
 Издадено
  10062
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/