Само “грък” ли е бил Максим Грек? – Средновековните Балкани (Политика, религия, култура). София, 1999, 173-179.


Павлов, Пламен (1999) Само “грък” ли е бил Максим Грек? – Средновековните Балкани (Политика, религия, култура). София, 1999, 173-179. София


 За родовите корени и българската тема в творчеството на руския писател.
  Статия
 Максим Грек, Москва, Иван Грозни, Атон, Ватопед, България
 Издадено
  10058
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/