“Първите дами” на средновековна България.- Haemus/Хемус (Будапеща), 2001, кн. 3, 56-63 (на бълг. и унг. ез.). Също: http://bolgar.rgs-bg.com/articles.php?id=73


Павлов, Пламен (2001) “Първите дами” на средновековна България.- Haemus/Хемус (Будапеща), 2001, кн. 3, 56-63 (на бълг. и унг. ез.). Също: http://bolgar.rgs-bg.com/articles.php?id=73 Budapest


 Кратък очерк за българските средновековни царици.
  Статия
 царици, Търново, Второ българско царство, Византия, Сърбия, Латинска империя, Унгария
 Издадено
  10057
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/