Управление на груповото трудово поведение (по примера на предприятията от месната промишленост)


Пенчева, Ивалинка (2012) Управление на груповото трудово поведение (по примера на предприятията от месната промишленост) Велико Търново, COBISS.BG-ID 1272370148


 
  Дисертация
 управление, поведение, групово, сруктура, процеси, цели, норми, роли, социализация, конформизъм, кохерентност, култура, решения


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  10052
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/