Мотивированность русских и болгарских междометий знаменательными частями речи. // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003. с. 196 – 199. ISBN 954-577-173-9.


Златев, Иван (2003) Мотивированность русских и болгарских междометий знаменательными частями речи. // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003. с. 196 – 199. ISBN 954-577-173-9. Шумен


 
  Доклад
 междометия, мотивированность, словообразование


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10047
 Иван Златев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/