Сравнительный анализ русских и болгарских эмотивных междометий (на материале русских и болгарских словарей). // Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Научни трудове, том 40, кн. 1, 2002 – филология. с.305 - 309.


Златев, Иван (2002) Сравнительный анализ русских и болгарских эмотивных междометий (на материале русских и болгарских словарей). // Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Научни трудове, том 40, кн. 1, 2002 – филология. с.305 - 309. Пловдив


 
  Доклад
 эмотивные междометия, семантика, значение


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10046
 Иван Златев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/