Особенности определения семантического значения эмотивных междометий в письменном тексте // Великотырновски университет “Св.св Кирил и Методий”. Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Велико Търново, 2009. с. 43-45. ISBN 978-954-524-673-9.


Златев, Иван (2009) Особенности определения семантического значения эмотивных междометий в письменном тексте // Великотырновски университет “Св.св Кирил и Методий”. Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Велико Търново, 2009. с. 43-45. ISBN 978-954-524-673-9. Велико Търново


 
  Доклад
 междометия, семантика, значение


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10041
 Иван Златев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/