Въведение в изучаването на етнокултурни групи. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново.


Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  10038
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/