Новата слава на малък поклоннически център в граничен район (Изследване на отделен случай – тюрбето на Сеид боба в Крумовград).– Български фолклор Год. XL, 2014, кн. 2, 138-152. ISSN 0323-9861


Карамихова, Маргарита (2014) Новата слава на малък поклоннически център в граничен район (Изследване на отделен случай – тюрбето на Сеид боба в Крумовград).– Български фолклор Год. XL, 2014, кн. 2, 138-152. ISSN 0323-9861 София


 
  Статия
 
 Издадено
  10036
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/