Истории от чаршията. Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХХІІ, 2014, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново.186-209.


Карамихова, Маргарита (2015) Истории от чаршията. Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХХІІ, 2014, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново.186-209. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  10035
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/