Boundaries of a Roma Group: A Case Study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, 2015, pp. 229-258. ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)


Карамихова, Маргарита (2015) Boundaries of a Roma Group: A Case Study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, 2015, pp. 229-258. ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print) София


 
  Статия
 
 Издадено
  10033
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/