Нови поклоннически центрове във Велико Търново. Известия, РИМ Габрово, том ІІ, 2014, 364 - 378.


Карамихова, Маргарита (2014) Нови поклоннически центрове във Велико Търново. Известия, РИМ Габрово, том ІІ, 2014, 364 - 378. Габрово


 
  Статия
 
 Издадено
  10032
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/