Новото старо в света на мъртвите (етнология на смъртта). Сб. Казанлъкъ в миналото и днес. Годишник, кн. ІХ. Казанлък, 97-111.


Карамихова, Маргарита (2016) Новото старо в света на мъртвите (етнология на смъртта). Сб. Казанлъкъ в миналото и днес. Годишник, кн. ІХ. Казанлък, 97-111. Казанлък


 
  Статия
 
 Издадено
  10030
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/