Intangible Borders. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 978-619-208-054-9


Карамихова, Маргарита (2016) Intangible Borders. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 978-619-208-054-9 В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  10029
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/