Формиране на бялото движение (възникване, идеи и състав).


Астарджиева, Татяна (2018) Формиране на бялото движение (възникване, идеи и състав). - В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и М), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Ред. Ив. Тютюнджиев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 758-770, ISSN 2603-3534.


 The article discusses new concepts for creating, ideological base and the composition of the white movement as distinct from opinion of Soviet historiography. Attention is paid to studies done by modern Russian historians on the topic. The analysis shows that white movement is the main alternative to the Soviet power in the Civil War and is not seeking restoration of the old regime. But even in its occurrence, begin disputes between the leaders. Although patriotic erected idea for the salvation of Russia, the prospect of a military dictatorship and slogans for law and order do not withstand the years of fratricidal war.
  Статия
 White movement, white ideology, officers, Civil Revolution, Bolsheviks, General L. G. Kornilov, General M. V. Alexeev and General A. M. Kaledin
 Издадено
  10008
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/