Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки.


Астарджиева, Татяна (2013) Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 30 октомври 2013 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2013, т. VIII, с. 155-169. ISBN 978-954-524-988-4


 Името на Ал. В. Колчак се свърза с белите генерали като сведенията за участието му в полярните експедиции, Руско-японската и Първата световна война са значително по-малко. Обект на изследването е периодът на съставяне на антисъветски правителства в Северна Русия, избирането на Колчак на поста временен Върховен управляващ и проблемите, съпътстващи адмирала след избора.
  Статия
 правителства, Гражданска война, Върховен управляващ, избор, политика
 Издадено
  10001
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/