Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (73)

Исторически факултет (3155)

Педагогически факултет (3176)

Православен богословски факултет (438)

Стопански факултет (760)

Факултет математика и информатика (1955)

Факултет по изобразително изкуство (125)

Филологически факултет (4407)

Философски факултет (967)

Юридически факултет (677)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/