Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (73)

Исторически факултет (3127)

Педагогически факултет (3173)

Православен богословски факултет (436)

Стопански факултет (756)

Факултет математика и информатика (1955)

Факултет по изобразително изкуство (125)

Филологически факултет (4396)

Философски факултет (962)

Юридически факултет (669)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/