Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (142)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (1589)

Исторически факултет (3497)

Педагогически факултет (3761)

Православен богословски факултет (724)

Стопански факултет (1607)

Факултет математика и информатика (2573)

Факултет по изобразително изкуство (477)

Филологически факултет (4710)

Философски факултет (1835)

Юридически факултет (906)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/