Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (127)

Исторически факултет (3361)

Педагогически факултет (3743)

Православен богословски факултет (721)

Стопански факултет (1565)

Факултет математика и информатика (2566)

Факултет по изобразително изкуство (476)

Филологически факултет (4695)

Философски факултет (1500)

Център за квалификация (2680)

Юридически факултет (902)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/