Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (98)

Исторически факултет (3203)

Педагогически факултет (3320)

Православен богословски факултет (493)

Стопански факултет (1013)

Факултет математика и информатика (2138)

Факултет по изобразително изкуство (204)

Филологически факултет (4819)

Философски факултет (1229)

Център за квалификация (2048)

Юридически факултет (770)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/