Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (118)

Исторически факултет (3507)

Педагогически факултет (3703)

Православен богословски факултет (624)

Стопански факултет (1493)

Факултет математика и информатика (2468)

Факултет по изобразително изкуство (386)

Филологически факултет (5229)

Философски факултет (1449)

Център за квалификация (2485)

Юридически факултет (901)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/