Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (120)

Исторически факултет (3551)

Педагогически факултет (3823)

Православен богословски факултет (709)

Стопански факултет (1617)

Факултет математика и информатика (2321)

Факултет по изобразително изкуство (465)

Филологически факултет (5259)

Философски факултет (1498)

Юридически факултет (921)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/