Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (86)

Исторически факултет (3075)

Педагогически факултет (3223)

Православен богословски факултет (430)

Стопански факултет (794)

Факултет математика и информатика (1949)

Факултет по изобразително изкуство (144)

Филологически факултет (4180)

Философски факултет (1018)

Юридически факултет (536)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/