Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (89)

Исторически факултет (3186)

Педагогически факултет (3379)

Православен богословски факултет (433)

Стопански факултет (861)

Факултет математика и информатика (1966)

Факултет по изобразително изкуство (144)

Филологически факултет (4280)

Философски факултет (1034)

Юридически факултет (545)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/