Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (98)

Исторически факултет (3083)

Педагогически факултет (3215)

Православен богословски факултет (450)

Стопански факултет (922)

Факултет математика и информатика (1839)

Факултет по изобразително изкуство (155)

Филологически факултет (4646)

Философски факултет (1116)

Юридически факултет (600)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/