Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (115)

Исторически факултет (3365)

Педагогически факултет (3467)

Православен богословски факултет (562)

Стопански факултет (1358)

Факултет математика и информатика (2392)

Факултет по изобразително изкуство (272)

Филологически факултет (5067)

Философски факултет (1411)

Център за квалификация (2419)

Юридически факултет (853)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/