Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (120)

Исторически факултет (3683)

Педагогически факултет (3789)

Православен богословски факултет (687)

Стопански факултет (1553)

Факултет математика и информатика (2516)

Факултет по изобразително изкуство (458)

Филологически факултет (5252)

Философски факултет (1496)

Център за квалификация (2553)

Юридически факултет (914)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/