Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (97)

Исторически факултет (3326)

Педагогически факултет (3486)

Православен богословски факултет (445)

Стопански факултет (958)

Факултет математика и информатика (2028)

Факултет по изобразително изкуство (158)

Филологически факултет (4661)

Философски факултет (1087)

Юридически факултет (595)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/