Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (142)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (1649)

Исторически факултет (3531)

Педагогически факултет (3789)

Православен богословски факултет (733)

Стопански факултет (1695)

Факултет математика и информатика (2601)

Факултет по изобразително изкуство (517)

Филологически факултет (4900)

Философски факултет (1889)

Юридически факултет (924)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/