Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (132)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (3021)

Исторически факултет (3663)

Педагогически факултет (3821)

Православен богословски факултет (741)

Стопански факултет (1731)

Факултет математика и информатика (2114)

Факултет по изобразително изкуство (548)

Филологически факултет (5030)

Философски факултет (1995)

Юридически факултет (949)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/