Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (120)

Исторически факултет (3664)

Педагогически факултет (3781)

Православен богословски факултет (687)

Стопански факултет (1554)

Факултет математика и информатика (2511)

Факултет по изобразително изкуство (458)

Филологически факултет (5237)

Философски факултет (1490)

Център за квалификация (2543)

Юридически факултет (912)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/