Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (91)

Исторически факултет (3264)

Педагогически факултет (3418)

Православен богословски факултет (434)

Стопански факултет (886)

Факултет математика и информатика (1978)

Факултет по изобразително изкуство (148)

Филологически факултет (4487)

Философски факултет (1045)

Юридически факултет (564)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/