Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (125)

Исторически факултет (3291)

Педагогически факултет (3691)

Православен богословски факултет (718)

Стопански факултет (1540)

Факултет математика и информатика (2527)

Факултет по изобразително изкуство (476)

Филологически факултет (5147)

Философски факултет (1486)

Център за квалификация (2521)

Юридически факултет (898)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/