Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (95)

Исторически факултет (3291)

Педагогически факултет (3454)

Православен богословски факултет (443)

Стопански факултет (885)

Факултет математика и информатика (1979)

Факултет по изобразително изкуство (148)

Филологически факултет (4571)

Философски факултет (1064)

Юридически факултет (568)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/