Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (168)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (3814)

Исторически факултет (3718)

Педагогически факултет (3901)

Православен богословски факултет (765)

Стопански факултет (1745)

Факултет "Математика и информатика" (2147)

Факултет по изобразително изкуство (555)

Филологически факултет (5107)

Философски факултет (2026)

Юридически факултет (956)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/