Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (142)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (2671)

Исторически факултет (3607)

Педагогически факултет (4328)

Православен богословски факултет (742)

Стопански факултет (1789)

Факултет математика и информатика (2605)

Факултет по изобразително изкуство (574)

Филологически факултет (5080)

Философски факултет (1972)

Юридически факултет (1050)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/