Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (142)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (2707)

Исторически факултет (3501)

Педагогически факултет (3957)

Православен богословски факултет (728)

Стопански факултет (1591)

Факултет математика и информатика (2097)

Факултет по изобразително изкуство (546)

Филологически факултет (5074)

Философски факултет (1943)

Юридически факултет (964)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/